Патенти наших розробників

 1. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та виявлення води в молоці : Патент на корисну модель 88826 Україна: A01J 7/00 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. ; заявл. 15.04.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 4 с.
 2. Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням вмісту води в молоці : Патент на корисну модель 92588 Україна: G01M 1/22 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В., та інш. ; заявл. 14.03.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. – 3 с.
 3. Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку : Патент на корисну модель 92637 Україна: G01M 1/22 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. , та інш. ; заявл. 31.03.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. – 3 с.
 4. Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку з функцією виявлення води в молоці : Патент на корисну модель 94015 Україна: G01M 1/22 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. , та інш. ; заявл. 12.05.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20. – 3 с.
 5. Пристрій для вимірювання кількості молока для переносного доїльного апарата : Патент на корисну модель 97209 Україна: G01M 1/22 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. , та інш. ; заявл. 20.06.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. – 4 с.
 6. Оптичний пристрій для вимірювання кількості молока для переносного доїльного апарата : Патент на корисну модель 97271 Україна: G01M 1/22 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В., та інш. ; заявл. 04.08.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. – 4 с.
 7. Чесальна установка з системою радіочастотної ідентифікації тварини : Патент на корисну модель 102847 Україна: A01K 13/00 A46B 13/00 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В., та інш. ; заявл. 05.05.2015 ; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22. – 2 с.
 8. Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки : Патент на корисну модель 104010 Україна: A01K 29/00 A01J 5/00 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В., та інш. ; заявл. 24.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1. – 2 с.
 9. Пристрій вимірювання питомої електропровідності молока у молокоприймальній камері : Патент на корисну модель 120165 Україна: A01J11/00 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Мостовий Д. В. ; заявл. 21.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20/2017.
 10. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води у молоці : Патент на корисну модель 120319 Україна: A01J 7/00 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Мостовий Д. В. ; заявл. 22.05.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20/2017.
 11. Пристрій вимірювання питомої електропровідності молока у молокоприймальній камері з температурною компенсацією : Патент на корисну модель 121665 Україна: G01 R27/00 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Мостовий Д. В. ; заявл. 26.06.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23/2017.
 12. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та контролю вмісту води в молоці : Патент на корисну модель 122544 Україна: А01 J7/00 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Мостовий Д. В. ; заявл. 19.08.2017 ; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1/2018.
 13. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока Патент на корисну модель 126459 Україна: А01 J7/00  / Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Возняк О.М., Мостовий Д. В., Кулакова А.П. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12/2018.
 14. Устройство измерения удельной электропроводности молока в молокоприемной камере с температурной компенсацией : Патент на полезную модель 5754 Казахстан: G01N 27/00 (2006.01) G01N 33/04 G01R 27/00 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. И., Кулакова А. П., Кисабекова П. А., Нусупбеков Б. Р., Карабекова Д. Ж., Хасенов А. К.; заявитель и патентообладатель некоммерческое акционерное общество «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова» (KZ) ; заявл. 14.08.2020 ; опубл. 08.01.2021, Бюл. № 1/2021.