Оновлення версії блоку управління системою промивання БУСП-2

7 травня 2018 р. До блоку управління автоматом промивання БУСП-2 додана функція збереження історії промивань.

На практиці доволі часто зустрічаються факти нехтування персоналом ферм своїми службовими обов’язками при проведенні промивання доїльної установки. Типові приклади наступні:

– виконання програми «Переддоїльне промивання» замість програми «Промивання» (програма «Переддоїльне промивання» виконується значно швидше інших програм);

– переривання виконання поточної програми промивання доїльної установки з метою залишення робочого місця;

– при зникненні напруги живлення не виконується повторний запуск програми промивання для її закінчення.

Ці фактори значно впливають на якість промивання доїльної установки і відповідно на якість молока. Шляхом перегляду історії промивань є можливість виявлення вищевказаних фактів.

Крім того, додана функція регульованої затримки початку пульсації на початку промивання до моменту досягнення вакуумом номінального значення.